Európska komisia chce viac elektrických áut na našich cestách

SEVA víta dlhodobé smerovanie EÚ v znižovaní emisií v doprave. Predstavený mobilitný balíček je komplexným riešením, kompromisným medzi veľmi rôznorodými aktérmi na poli dopravy, energetiky, životného prostredia a ochrany spotrebiteľov. SEVA verí, že v priebehu ďalších diskusií o balíčku budú navrhované opatrenia ešte viac konkretizované a aktéri budú hľadať potenciál na ešte vyššie ambície smerom k čistej a efektívnej doprave v Európe.

Masové zavádzanie elektromobilov je kľúčové

Napriek tomu, že balíček neobsahuje priamo vzdanie sa technologickej neutrality a nenavrhuje záväzné ciele pre podiel predaja elektrických áut, predstavené povinné limity na produkciu CO₂ emisií u nových vozidiel v rokoch 2025 a 2030 sú z technologického hľadiska dosiahnuteľné len masívnym zavádzaním elektrických áut. Navrhnutý povinný cieľ pre produkciu CO₂ emisií nových áut v roku 2030 je o 30% nižší ako v súčasnosti platná maximálna hranica 95 g CO/km. Tú majú výrobcovia dosiahnuť do roku 2021.

Návrh Komisie preto dáva automobilkám stále možnosť využiť viaceré technológie na naplnenie cieľov, v realite však ide len o otázku, či sa automobilky rozhodnú presadzovať viac čisté elektrické autá, alebo ich plug-in hybridné alternatívy. Očakávaný cieľ EK je podiel 30% čistých áut na predaji nových vozidiel už v roku 2030.

Technológia elektrických vozidiel, vývoj batérií, rozvoj nabíjacej infraštruktúry, ale aj spoločenské povedomie za posledné roky veľmi pokročili a vytvorili predpoklady pre ich masívne zavádzanie v najbližších rokoch bez poklesu kvality mobility pre zákazníkov.

Verejné inštitúcie by mali jazdiť na čistých autách

Komisia predstavila aj niekoľko návrhov, akým spôsobom podporiť zavádzanie áut na alternatívne pohony do praxe. Jedným z nich je napríklad proces verejného obstarávania a jeho úprava tak, aby verejné inštitúcie mohli ísť príkladom a obstarávali a viac využívali napríklad elektrické autá. Taktiež Komisia vyčlenila 800 mil. € na podporu rozvoja infraštruktúry, aj keď o umiestnení staníc je ešte potrebné rokovať. Na rozvoj vývoja a výroby batérií, u ktorých Európa zaostáva za USA a juhovýchodnou Áziou, je vyčlenených 200 mil. €.

Voľné ruky pre vlastné opatrenia

Komisia zároveň dáva jednotlivým krajinám široký priestor, aby si sami definovali nástroje, ktorými podporia oveľa silnejší prechod na nízkoemisnú dopravu. Veľmi dôležitá bude následná diskusia medzi členskými krajinami a v Európskom parlamente o konečnej podobe mobilitného balíčka.

Príležitosť pre Slovensko

V tomto kontexte SEVA podporuje otvorenú diskusiu o ambicióznom poňatí elektromobility na Slovensku. Táto predstavuje veľmi silný globálny trend, ktorý môže Slovensko využiť vo svoj prospech. Vzhľadom na silu automobilového (35-percentný podiel na priemyselnom exporte SR) a energetického priemyslu, vysoký bezemisný podiel výroby elektrickej energie (skoro 80% elektrickej energie je vyrobenej v bezemisných zdrojoch) a inovačný potenciál je pre Slovensko kľúčové zaujať v oblasti vedúcu a aktívnu úlohu. To by sa malo prejaviť už počas diskusie k návrhom Komisie. V súčasnosti dochádza k obnoveniu aktivít užšej pracovnej skupiny k elektromobilite pod vedením Ministerstva hospodárstva SR. Pracovná skupina má za úlohu hľadať vhodné opatrenia, ktorými sa elektromobilita stane pevnou súčasťou našej ekonomiky, rozvoja a bežného života.

Používame súbory cookies na zaistenie funkčnosti webu a s vaším súhlasom aj na personalizáciu obsahu našich webových stránok. View more
Cookies settings
Súhlasím
Odmietnuť
Nastavenia cookies
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Text
Save settings
Cookies settings