Riziko požiaru elektromobilu a batérií

V poslednom období sa občas do médií dostávajú poplašné správy o nebezpečnom horení elektromobilov a najmä o nebezpečných batériách, ktoré sa nedajú zahasiť. Na Slovensku napríklad zaznela informácia v jednom denníku, že v Nemecku neumožňujú prístup s elektromobilom do verejných garáží. V skutočnosti však zakázali parkovať elektromobilom v niekoľkých mestských garážach, ktoré majú viac ako 40 rokov a nespĺňajú dnes platné bezpečnostné normy. Na Slovensku to niektoré médiá nesprávne interpretovali ako plošný zákaz.

Aj preto sme sa rozhodli vydať informačnú brožúru, ktorá poskytuje komplexnejšie informácie o riziku požiaru batérie v elektromobile.

 

Ako to vlastne s rizikom požiaru elektromobilov naozaj vyzerá

Spoločnosť Tesla tvrdí, že autá poháňané palivom sú asi 11-krát častejšie náchylné k vznieteniu ako Tesla. Hovorí sa, že najlepšie je porovnať požiare na 1 miliardu najazdených kilometrov. Podľa historických dát spoločnosti, na 300 000 Teslách na cestách bolo najazdených 7,5 miliardy kilometrov a bolo hlásených asi 40 požiarov. To vyjde na päť požiarov na každú miliardu prejdených míľ v porovnaní s incidenciou 55 požiarov na miliardu míľ prejdených v benzínových autách.

Benzín je veľmi riskantný materiál. Máme však 130 rokov skúseností s horením a zlepšovaním bezpečnosti vozidiel so spaľovacím motorom. Stále sme v počiatočných fázach chápania toho, ako zaistiť bezpečnosť batérií.

Elektromobily sa skladajú z karosérie, plastov a komponentov rovnako ako spaľovacie autá no namiesto motora a nádrže však majú batériu.  Nádrž s benzínom je vysoko horľavá pri kontakte s ohňom. Batéria je horľavá tiež, horí však iným spôsobom.

 

Základné rozdiely medzi horením elektromobilov a vozidiel so spaľovacím motorom:

Rýchlosť vznietenia

Najväčším rozdielom je čas potrebný na zapálenie a zotrvačnosť ohňa. Horenie benzínu začne okamžite po kontakte s iskrou alebo plameňom a rýchlo sa šíri. Batériový článok obvykle potrebuje teplotu vznietenia 350 ~ 500 ° C a batérii trvá určitý čas, kým dosiahne teplotu nevyhnutnú na vznietenie.

Toto robí elektromobil odlišným od benzínového vozidla, ktoré ľahšie dosahuje horľavosť paliva, pričom môžu byť zapálené iskrou alebo plameňom. V prípade vážnej dopravnej nehody, pri ktorej kvôli totálnej deštrukcii hrozí vznietenie, je toto oneskorenie veľmi dobrou správou. Pasažieri horiaceho auta majú dlhší čas na únik.

V prípade poruchy batérie nemusí ísť o zjavný znak požiaru hneď na začiatku. Batéria je skrytá v podlahe vozidla a oheň preto nebude pravdepodobne okamžite viditeľný, ak je v ranom štádiu vývoja. Vozidlo so spaľovacím motorom zvyčajne začne horieť veľmi rýchlo a viditeľne.

Spôsob horenia

Elektromobil horí konštantne a nevybuchuje. Plamene dosahujú menšie rozmery a nižšu teplotu ako v prípade vozidla so spaľovacím motorom a nešíria sa tak rýchlo. Šanca, že sa zapália iné objekty v okolí je teda nižšia.

Plamene je však ťažšie uhasiť a batéria sa môže opäť po čase rozhorieť, ak nebola správnym spôsobom a dôsledne uhasená.

Spôsob hasenia

Oheň z batérie sa hasí dlhší čas ako v prípade benzínu. Horiaci elektromobil je potrebné hasiť dlhodobo veľkým objemom vody.

Uvoľnená teplota z horenia batérie je nižšia ako pri horení spaľovacieho vozidla a ako spomínane vyššie, zdroj ohňa nemusí byť viditeľný voľným okom. Z tohto dôvodu sa stali prípady samovznietenia už naoko zahasených elektromobilov. Hasiči totiž mali pocit, že vozidlo je už uhasené. To sa však neskôr opäť rozhorelo.

Pri požiari elektrického auta je potrebná voda. To môže znieť ako samozrejmosť, ale v mnohých prípadoch moderné hasičské jednotky používajú na hasenie požiaru penu alebo suché chemikálie, ktoré hasia zväčša účinnejšie ako voda. Aj keď sú suché chemikálie skvelé na hasenie bežných požiarov, môžu byť neúčinné v prípade požiaru elektromobilu.

 

Príčiny vznietenia elektromobilov

Extrémny náraz a následné mechanické poškodenie batérie

Batérie môžu začať horieť pri extrémnom náraze, keď sa poškodia samotné batériové články. Poškodený článok začne uvoľňovať teplo a môže sa vznietiť. Takmer všetky prípady súvisiace s požiarom elektromobilov majú súvislosť s poškodením batérie alebo extrémnou vonkajšou teplotou.

Samovznietenie

Vo svete sú známe prípady samovznietenia, ktoré sú však veľmi zriedkavé.

Môže k nemu prísť vplyvom extrémnej vonkajšej teploty a mechanického nárazu. Inou príčinou môže byť porucha elektrického zariadenia. Všetky tieto javy však vznikajú pri nezvyčajných prevádzkových podmienkach alebo nehodách a vo väčšine prípadov musí prísť k súbehu viacerých faktorov.

Požiar batérie zapríčinený spomínanými faktormi je zvyčajne sprevádzaný javom tzv. tepelného úniku (thermal runaway). Ide o proces, pri ktorom teplota batériových článkov nekontrolovateľne rastie nad určitú hranicu a následne dochádza k náhlemu uvoľneniu horľavých plynov a vyvíjaniu nadmerného tepla.  Požiar spojený s nekontrolovateľným rastom teploty batérie je zvyčajne sprevádzaný únikom veľkého množstva dymu.

Crash testy: ako bezpečné sú celkovo elektrické autá?

Aktuálne nárazové testy, ktoré vykonáva Euro NCAP, dokazujú, aké bezpečné môžu byť vhodne navrhnuté elektrické vozidlá. Dobrým príkladom sú tieto modely: Polestar2, Škoda Enyaq alebo VW ID.3. Vozidlo od Volkswagenu je napríklad jedným z prvých elektromobilov, ktoré boli testované v súlade s novým sprísneným protokolom Euro NCAP 2020.

Výsledok: 5-hviezdičkové najvyššie hodnotenie. Batéria disku nespôsobila žiadne problémy – zostala nepoškodená.

To isté platí napríklad pre Jaguar I-Pace ktorý tiež dosiahol maximálne hodnotenie päť hviezdičiek. Pri bočných a nárazoch na stĺp neboli zaznamenané žiadne nebezpečné deformácie na kryte batérie. Tesla Model 3 tiež dosiahla v testoch Euro NCAP plných päť hviezdičiek.

 

Názory odborníkov zo zahraničia

Nemecký zväz hasičského zboru

Pracovná skupina vedúcich profesionálnych hasičských zborov a Nemeckého hasičského zväzu uvádza, že elektromobily sa z hľadiska hodnotenia rizík nelíšia od vozidiel so spaľovacím motorom a zohľadňuje Li-ion batérie aj vo svojich odporúčaniach pre „hodnotenie rizika“

Experimenty hasičských jednotiek ukázali, že intenzita požiaru nezávisí príliš od typu pohonu, ale súvisí najmä s použitými materiálmi vo vozidle (najmä plastami). Väčší podiel týchto materiálov v moderných vozidlách je rozhodujúcim faktorom pre zvýšené uvoľňovanie dymu a tepla v porovnaní s minulosťou. Neexistuje však žiaden dôkaz, ktorý by naznačoval, že elektrické autá horia častejšie ako autá so spaľovacími motormi. 

Zhrnutie:

Certifikované elektrické vozidlá predstavujú porovnateľné nebezpečenstvo ako vozidlá s inými druhmi pohonu (bežné palivo) a tieto závery preukázala prax aj reálne požiarne skúšky.

Odporúča sa, aby zbor požiarnej ochrany pri posudzovaní rizík používal rovnaké kritériá (Test protipožiarnej ochrany, bezpečnosť udalostí, prehliadka protipožiarnej ochrany), ako pri vozidlách so spaľovacími motormi.

Certifikovanú nabíjaciu stanicu je možné bez obmedzení využívať aj v podzemných garážach.

Nemecký zväz poisťovní

Nemecký zväz poisťovní nepovažuje elektromobily za väčšiu hrozbu ako vozidlá so spaľovacími motormi. Ich publikácia poskytuje dôležité informácie pre plánovanie, inštaláciu a bezpečnú prevádzku nabíjacej infraštruktúry v uzatvorených garážach a zároveň odporúča možnosti prevencie a organizačné opatrenia protipožiarnej ochrany.

Belgická asociácia požiarnej ochrany Fireforum

Na základe aktuálne dostupných údajov, nie je tepelné zaťaženie ani riziko požiaru počas parkovania vyššie pre elektrické alebo hybridné vozidlá v porovnaní s vozidlami so spaľovacím motorom. Publikovaná štúdia je zároveň dobrým zdrojom informácií a odporúčaní zameraných na prevenciu proti požiarom tak, aby spĺňali belgické bezpečnostné normy.

Hasičský zbor Frankfurt am Main

Podľa ich hodnotenia v súčasnosti neexistuje dôkaz, že by elektromobily predstavovali vyššie riziko v porovnaní s vozidlami so spaľovacím motorom.

RISE Švédsko

Zo správy renomovaného švédskeho inštitútu RISE nič nenasvedčuje tomu, že by nabíjanie elektromobilov v parkovacích garážach malo za následok zvýšenú pravdepodobnosť požiaru. Predpisy týkajúce sa nabíjacích miest pre elektromobily sa zdajú byť dostatočné na to, aby bolo zaručené, že riziko požiaru vznikajúce v dôsledku nabíjania elektrických automobilov v parkovacích garážach je prijateľné.

Fire Protection Research Foundation

Zo správy vyplýva, že batériové elektrické vozidlá pri skúškach nepreukázali vznik väčších požiarov ako pri spaľovacích vozidlách podobnej veľkosti a konštrukcie.

 

 

Používame súbory cookies na zaistenie funkčnosti webu a s vaším súhlasom aj na personalizáciu obsahu našich webových stránok. View more
Cookies settings
Súhlasím
Odmietnuť
Nastavenia cookies
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Text
Save settings
Cookies settings