Je elektromobilita skutočne tá zelenšia cesta?

Sú elektromobily naozaj lepšie pre životné prostredie? Odkiaľ pochádza elektrická energia potrebná na ich pohon? Ako sa vyrábajú a recyklujú batérie?  Koľko emisií vznikne pri výrobe elektromobilu? Aká je jeho skutočná uhlíková stopa?

Je správne klásť si tieto otázky. Odpoveďou je, že elektromobily naozaj v každom prípade  šetria životné prostredie a znižujú CO2, aj y pohľadu celého životného cyklu automobilu.

Nulové lokálne emisie

To, že elektromobily nemajú výfuky a teda neprodukujú žiadne lokálne emisie je všeobecne známe, pri ich propagácii je to prvý a zároveň asi najčastejšie uvádzaný argument. Odporcovia namietajú, že nulové lokálne emisie sú síce fajn, ale čo všetky ostatné emisie, ktoré vznikajú počas celého ich životného cyklu? Odpoveď je, že síce vznikajú, ale je ich podstatne menej ako pri autách na spaľovací pohon. Navyše, pri výrobe elektrickej energie obyčajne nevznikajú emisie priamo v mestách, na uliciach kde sa nachádzajú obydlia, školy či ihriská, ale v továrňach a elektrárňach mimo miest, na miestach na to určených. S istotou sa teda dá povedať, že elektromobily prispievajú k lokálnej čistote a kvalite ovzdušia a neznečisťujú vzduch v mestách, ktorý dýchame my a naše deti.

 

Ako je to s batériami?

Batérie do elektromobilov sú tiež veľkou environmentálnou témou, či už ide o ich výrobu, ďalší život po využití v elektromobile, alebo ich recykláciu. Tomuto problému sa venuje mnoho odborníkov a dá sa o ňom nájsť viacero štúdií. Je pravda, že výroba baterii je emisne náročná, tento „emisný dlh” sa však v porovnaní s autami na fosílne palivá vyrovná už po dvoch rokoch ich života. V krajinách, ktoré na tvorbu energie využívajú obnoviteľné zdroje dokonca aj skôr.  Podľa predpovedí množstvo emisií tvorených pri výrobe batérii v budúcnosti bude výrazne klesať, a to najmä vďaka novým technológiám a využitiu čistejšej energie počas výrobného procesu.

 

Životnosť batérie v elektromobile je v súčasnosti približne 8 rokov. Po tomto čase už nevedia poskytnúť výkon, aký elektromobily potrebujú, ale stále majú asi 70 % svojej pôvodnej kapacity a teda sú stále využiteľné, napríklad ako akumulátory solárnej, či veternej energie. Tejto problematike a čo najlepšiemu využitiu kapacity týchto stále funkčných batérií sa venuje stále viac a viac pozornosti. Známe automobilky ako  Nissan, Renault alebo BMW spustili programy a prevádzky, kde zbierajú staré batérie a využívajú ich ako úložiská elektrickej energie.

Batérie teda sú využiteľné ešte dlho po ich využití v elektromobile, ako súčasť ďalšieho energetického systému, ktorý nepotrebuje ich pôvodnú kapacitu.

 

A čo s batériou, ktorá už skončila svoje druhé, či dokonca tretie využitie a už sa nedá ďalej používať? Batérie sa predsa nedajú recyklovať! Tento argument zaznie v takmer každej debate o elektromobilite. Nie je to pravda. Batéria sa po úplnom vyčerpaní dá rozložiť na jednotlivé komponenty a ich hromadná recyklácia je výzvou, na ktorú sa batériový priemysel s dostatočným predstihom pripravuje. Materiály v batériách sú uložené v tenkých vrstvách a po otvorení a odparení elektrolytu sa z nich dá extrahovať najmä hliník, meď a lítium kobalt oxid (LiCoO2). Už dnes existujú firmy,ako napríklad belgická spoločnosť Umicore, ktoré avizovali, že sú na hromadnú recykláciu batérií pripravené.

 

Čistá a špinavá elektrická energia

Posledná otázka, ktorú by sme v tomto článku chceli zodpovedať je tá o pôvode elektrickej energie potrebnej na pohon elektromobilu. Tu treba zobrať do úvahy energetický mix – pomer medzi zdrojmi pri výrobe elektriny, ktorý je pre špecifický pre každú krajinu. Európa ho má vo všeobecnosti priaznivý, Slovensko dokonca jeden z najlepších, nakoľko máme vysoký podiel elektriny z jadra a obnoviteľných zdrojov energie.

Elektromobil vyprodukuje za svoj život takmer 3x menej emisií CO2 ako auto so spaľovacím motorom. Ak by sme zobrali priemerný energetický mix EÚ a nahradili by sme dnešné „spaľováky“ za elektromobily, znížili by sme v v EÚ v priemere emisie o 63%. Ak by sme zobrali najlepší scenár, vyrobili elektrinu vo Švédsku, tak ušetríme 80% emisií. Ešte aj pri najhoršom scenári, že by sa batéria vyrobila v energeticky „špinavej“ Číne a auto používalo v Poľsku, stále sa ušetrí minimálne 22% emisií CO2.

 

Určite  je potrebné hovoriť aj o znižovaní emisií v energetickom sektore, avšak táto diskusia by mala prebiehať paralelne s podporu elektromobility, ktorá tiež pomáha znižovať emisie a podporuje technologický pokrok.

 

 

 

Zdroje:

https://www.transportenvironment.org/what-we-do/electric-cars/how-clean-are-electric-cars?fbclid=IwAR0eXYHzeZTP_pj7yWzTn4ByUNQRlhj5QLLVDcCeEtmug3A1kXhhvgiYB3Q

https://www.transportenvironment.org/press/electric-cars-emit-less-co2-over-their-lifetime-diesels-even-when-powered-dirtiest-electricity

https://www.theicct.org/publications/EV-battery-manufacturing-emissions

https://in.reuters.com/article/us-batteries-recycling-analysis/metal-recyclers-prepare-for-electric-car-revolution-idINKBN1DH1DS?fbclid=IwAR23YS3CGrnVZaG8z2xx9KOBpz3Vilaf5A8TWQWhBDGv3ArMlkIUBU07ZNY

Používame súbory cookies na zaistenie funkčnosti webu a s vaším súhlasom aj na personalizáciu obsahu našich webových stránok. View more
Cookies settings
Súhlasím
Odmietnuť
Nastavenia cookies
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Text
Save settings
Cookies settings