SEVA registruje na Slovensku už viac ako tisíc verejných nabíjacích bodov pre elektromobily

Používanie elektromobilov sa už aj na Slovensku stáva dostupnejším a pohodlnejším. Slovenskí motoristi majú podľa našich najnovších dát k dispozícii cez tisíc verejne dostupných nabíjacích bodov. Sme však stále iba v úvodnej fáze budovania siete a vzhľadom na očakávaný rast elektrifikácie cestnej dopravy potrebujeme aj na Slovensku v rýchlosti výstavby pridať. Dôležitým impulzom bude podpora nabíjacej infraštruktúry z Plánu obnovy.

Začiatkom roka 2022 sme na Slovensku prekonali prvú tisícovku verejných nabíjacích bodov. SEVA eviduje 1 020 nabíjacích bodov celkovo v 430 lokalitách. Takmer tri štvrtiny (739 ks) z nich je bežných 22 kW bodov na striedavý prúd (AC) a takmer jednu štvrtinu (222 ks) tvoria rýchlonabíjacie body s výkonom 50 kW na jednosmerný prúd (DC). Zvyšok (59) sú ultrarýchle DC nabíjačky.  Nárast počtu nabíjacích bodov je kľúčová vec pre akceptáciu elektromobilov ako zelenej alternatívy v osobnej cestnej doprave. Dnešnou realitou vo všetkých významných automobilkách je prechod na výrobu ele
ktromobilov, z ktorých sa do roku 2030 stane dominantný pohon. Presvedčiť ľudí, aby prešli na klimaticky šetrnú elektromobilitu, môžeme len vtedy, ak zabezpečíme, že sa budú môcť rýchlo a jednoducho nabíjať, nech sú kdekoľvek.

Ďalším impulzom pre štátne aj súkromné investície do nabíjacej infraštruktúry bude implementácia Plánu obnovy. V ňom je takmer 46 miliónov EUR alokovaných pre výstavbu ultrarýchlych nabíjačiek na diaľniciach, ale aj pre podporu verejných nabíjacej infraštruktúry rôznych typov pre mestá a firmy.

Hoci počet všetkých nabíjacích staníc medziročne stúpol o 37%, musíme  výrazne pridať vo výstavbe všetkých typov nabíjania. Pripravenosť na nástup elektromobility a verejná podpora u nás výrazne zaostáva za väčšinou rozvinutých krajín v EÚ. Aj keď sa budovanie infraštruktúry nabíjania postupne rozbieha a Plán obnovy počíta s jej ďalším rozširovaním, stále nízka miera pokrytia Slovenska je jednou z najväčších prekážok pri rozhodovaní zákazníkov o plynulom prechode na tento alternatívny pohon.

Uľahčením pre prevádzku nabíjacích staníc bude aj nová jednoduchšia regulácia taríf pre nabíjanie, ktorej zavedenie SEVA pred vyše rokom navrhla Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Novou vyhláškou URSO od 1. januára 2022 umožnilo efektívnejšiu štruktúru taríf pre nabíjanie elektromobilov. Vyhláška zavádza možnosť väčšej variabilnej zložky distribučnej tarify pri nabíjaní elektromobilov tak, aby prevádzkovateľ nabíjacej stanice zaplatil vo väčšej miere podľa skutočne preneseného množstva elektriny. Táto pomerne detailná technická regulácia výrazne zjednoduší prevádzku nabíjačiek. Prevádzkovatelia distribučných sústav už aj na základe našich návrhov prinášajú nové typy sadzieb pre nabíjacie stanice aj domácnosti.

Prehľad počtov nabíjacích bodov a lokalít k 31. januáru 2022

 

 

Používame súbory cookies na zaistenie funkčnosti webu a s vaším súhlasom aj na personalizáciu obsahu našich webových stránok. View more
Cookies settings
Súhlasím
Odmietnuť
Nastavenia cookies
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Text
Save settings
Cookies settings