Návrh opatrení na podporu elektrických firemných flotíl

Trh bezemisných vozidiel na Slovensku stagnuje. Štátna podpora však môže prispieť k dosiahnutiu 5 % podielu elektrických vozidiel na predajoch, ktorý na základe skúseností z iných krajín predstavuje bod zlomu pre rozvoj elektromobility. Tento cieľ môže Slovensko so štátnou podporou dosiahnuť v priebehu najbližších 2-3 rokov.

Slovenská asociácia pre elektromobilitu (SEVA) apeluje na vládu, aby realizovala nasledovné podporné opatrenia s dôrazom na ich dostupnosť nielen zo strany individuálnych užívateľov, ale najmä zo strany firiem. Práve tie sú totiž prirodzeným motorom transformácie vozového parku na elektromobilitu.  

Opatrenie 1: Finančná podpora pri nákupe bezemisných vozidiel pre fyzické a právnické osoby

Zavedenie priamej finančnej podpory pri nákupe vozidla. Takáto podpora by mala byť automaticky k dispozícii pri kúpe počas niekoľkých rokov a prístup k nej by mali mať tak fyzické osoby ako aj firmy. Vhodnou inšpiráciou pre zavedenie priamej podpory je aktuálne prebiehajúca schéma „Mój elektryk“ v Poľsku. Ak by sme aplikovali dnes známe výsledky tohto programu na podmienky u nás, na základe prepočtov SEVA by Slovensko dokázalo dosiahnuť 5% podiel registrácií elektromobilov približne o dva roky skôr ako bez takejto podpory.

Dotáciu navrhujeme zaviesť čo najskôr tak, aby bol systém predvídateľný a stabilný do roku 2026.

Opatrenie 2: Zmena výšky sadzby dane z príjmu zamestnanca pri používaní služobného elektromobilu na súkromné účely

Jednou z možností, ako zatraktívniť elektromobil ako služobné vozidlo v očiach zamestnancov je zníženie sadzby dane za jeho využívanie na súkromné účely. V zmysle platnej legislatívy takáto situácia predstavuje pre zamestnanca nefinančný benefit, ktorý je predmetom zdanenia a odvodov na mesačnej báze, pričom základ pre ich výpočet je stanovený ako 1% z obstarávacej ceny vozidla. Vodiča, ktorému bolo pridelené batériové elektrické vozidlo s vyššou obstarávacou cenou toto zaťaží rádovo stovkami eur ročne navyše v porovnaní s lacnejším, ale porovnateľným vozidlom so spaľovacím motorom. Spolu s konzervatívnym vnímaním elektrických vozidiel medzi zamestnancami môže táto skutočnosť pôsobiť ako negatívny faktor pri rozhodovaní firiem o elektrifikácii.

Ako formu motivácie sa preto odporúča znížiť sadzbu pre bezemisné služobné vozidlá z úrovne 1% na 0%. 

Opatrenie 3: Zmena pravidiel pre zúčtovanie nabíjania služobného elektrického vozidla na domácej nabíjačke zamestnanca

Elektrická energia ako najdôležitejšia časť spotreby batériového elektrického vozidla umožňuje v porovnaní s tradičnými palivami širšie možnosti obstarania. Dôležitým faktorom výberu nie je len cena, ale aj dostupnosť a úspora času pri nabíjaní. Ak má zamestnanec možnosť nabíjať elektromobil doma, nabíjanie v domácnosti je relevantnou a veľmi populárnou alternatívou aj v prípade služobných vozidiel. Dôležitým predpokladom je však schopnosť efektívneho vysporiadania vzniknutých nákladov medzi zamestnávateľom a zamestnancom, keďže nabíjanie prebieha v súkromnej domácnosti a teda náklady musí pokryť samotný zamestnanec. Platné predpisy a legislatíva SR v roku 2022 takýto scenár nepoznajú.

V slovenskej praxi je potrebné v tomto duchu upraviť Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR z júla 2022 o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách.

Opatrenie 4: Zrušenie limitu daňových odpisov na výnosy z prenájmu u prenajímateľa pri prenájme elektrických vozidiel

Veľkou výzvou pre podnikanie lízingových spoločností, cez ktoré je prefinancovaný nákup väčšiny bezemisných vozidiel, je zostatková cena elektromobilov po skončení leasingu. Elektrické vozidlá patria do odpisovej skupiny č. 0 s dobou odpisovania 2 roky. Ak by sa odstránil limit daňových odpisov na výnosy z prenájmu pri elektromobiloch, daňová zostatková cena by bola po 2 rokoch 0€.

V slovenskej praxi je potrebné v tomto duchu upraviť Zákon č. 595/2003 o dani z príjmov.

Opatrenie 5: Zrušenie limitu na obstaranie elektromobilu pre uplatnenie odpisov

V súčasnosti platný Zákon o dani z príjmov v  §17, ods. 34 limituje výšku vstupnej ceny vozidla na 48 000€, do ktorej je možné uplatniť daňové odpisy na osobný automobil. Vzhľadom na v priemere vyššie ceny elektrických vozidiel je však tento limit na obstarávaciu cenu priveľmi reštriktívny a môže pôsobiť ako jeden z demotivačných faktorov pri zavádzaní elektromobilov do firemných flotíl.

Z tohto dôvodu sa odporúča pre bezemisné vozidlá úplne tento limit zrušiť.


Report SEVA 2023 spolu s podrobným návrhom jednotlivých opatrení nájdete na stiahnutie tu.

Používame súbory cookies na zaistenie funkčnosti webu a s vaším súhlasom aj na personalizáciu obsahu našich webových stránok. View more
Cookies settings
Súhlasím
Odmietnuť
Nastavenia cookies
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Text
Save settings
Cookies settings