Požiarna bezpečnosť elektrických vozidiel a batériových systémov

Správy o požiaroch elektromobilov vyvolávajú senzáciu, častokrát aj s nepresnými informáciami. V prípade požiarov elektromobilov zriedka dochádza k samovznieteniu; často ide o vonkajšie faktory alebo okolnosti. Zvýšenie informovanosti a poskytnutie pravdivých informácií o rizikách prispeje k popularizácii elektromobility ako bezpečného spôsobu dopravy. Elektrifikácia v tejto oblasti je kľúčová pre dekarbonizáciu našej planéty.

Slovenská asociácia pre elektromobilitu (SEVA) prináša dokument, ktorý vznikol v spolupráci s Poľskou asociáciou alternatívnych palív (PSPA) a predstavuje ucelený pohľad na protipožiarnu ochranu elektrických vozidiel a ich batérií. Cieľom je vyvrátiť niektoré predsudky spojené s elektromobilitou, podnietiť odbornú diskusiu, priniesť ucelené a praktické informácie, zdieľať poznatky z Poľska a tým prispieť k minimalizácii rizika vzniku požiaru spojeného s používaním elektromobilov a batérií.

Dokument je výsledkom spoločného úsilia odborníkov z oblasti elektromobility a batérií a predstavuje užitočný a praktický nástroj pre zlepšenie bezpečnosti a minimalizovanie rizika požiaru: podrobne skúmame protipožiarnu ochranu na úrovni článkov, batérie, vozidla a nabíjacej stanice.

Veríme, že sa nielen odbornej verejnosti dostáva do rúk užitočný zdroj informácií pre každého, kto sa seriózne zaujíma o bezpečnosť elektromobilov a batériových systémov – teda pre výrobcov, prevádzkovateľov a majiteľov elektrických vozidiel a nabíjacích staníc, ako aj pre hasičské zložky a iné záchranné služby. Poskytuje ucelený pohľad na riziká spojené s používaním týchto technológií a odporúčania na minimalizovanie rizík.

Viac v reporte Požiarna_bezpečnosť_elektrických_vozidiel

Používame súbory cookies na zaistenie funkčnosti webu a s vaším súhlasom aj na personalizáciu obsahu našich webových stránok. View more
Cookies settings
Súhlasím
Odmietnuť
Nastavenia cookies
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Text
Save settings
Cookies settings