Prognóza pre elektromobilitu 2020 podľa Bloomberg New Energy Finance

Tento článok je krátke zrhnutie predpovede pre elektromobilitu, zdieľanú mobilitu a autonómnu dopravu podľa Bloomberg New Energy Finance. 

Celú publikáciu v anglickom jazyku nájdete tu.

ÚVOD

Mobilita je v súčasnosti jedným z pilierov našej civilizácie. V najbližšej budúcnosti sa očakáva, že vďaka trendom ako sú elektrifikácia, zdieľaná doprava a autonómne vozidlá prejde významnými zmenami.

Technológie napredujú, ceny batérií klesajú a na trh prichádzajú stále dostupnejšie modely elektrických vozidiel. Prijímajú sa nové politické opatrenia ohľadom emisií a palivovej efektívnosti a výrobcovia automobilov musia spĺňať prísne emisné štandardy.

Pandémia COVID-19 síce spôsobila výrazný pokles globálneho predaja automobilov, dlhodobé záväzky však ostávajú a predaj elektrických vozidiel zaznamenal menší pokles ako predaj áut na spaľovací pohon.

DLHODOBÁ PREDPOVEĎ PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ

Zásadné zníženie nákladov a technologický pokrok z dlhodobého hľadiska prevažujú nad krátkodobým dopadom pandémie na trh s elektrickými vozidlami. Niektoré nové modely možno prídu na trh o niečo neskôr, výrobcovia sú však zatiaľ odhodlaní plniť svoje záväzky a ďalej prinášať nové modely elektrických vozidiel. Očakáva sa, že do roku 2025 bude predaj elektrických vozidiel predstavovať 10 % svetového predaja osobných automobilov, 28 % v roku 2030 a až 58 % v roku 2040. V roku 2040 bude na svetových cestách takmer 500 miliónov osobných elektrických vozidiel, čo bude predstavovať 31 % z celkov0ho počtu 1.6 biliónov osobných automobilov.

Očakáva sa aj zvýšený podiel zdieľanej mobility. Napriek pandémií bude v roku 2040 predstavovať až 16 % najazdených kilometrov, čo je oproti 5 % v roku 2019 významný nárast. Autonómne vozidlá začnú hrať významnejšiu úlohu až koncom rokov 2030.

ĎALŠIE TYPY VOZIDIEL A VOZIDLÁ NA PALIVOVÉ ČLÁNKY

Dvojkolesové a trojkolesové vozidlá (skútre, mopedy, motorky, tuktuky a rikše) a mestské autobusy už tiež prechádzajú na elektrinu a tento prechod by sa mal v najbližších rokoch ešte zrýchliť. V súčasnosti predaje dvojkolesových a trojkolesových elektrických vozidiel predstavujú až 30 % svetových predajov a tvoria už 20 % existujúcich vozidiel tohto typu. Väčšina z nich je v Číne, ale predaje rastú aj na ďalších trhoch, ako sú Taiwan, Vietnam a India. Podporné opatrenia, zvýšený záujem výrobcov a ekonomický rast ich podiel naďalej zvyšujú.

Očakáva sa, že v roku 2040 budú elektrické autobusy predstavovať až 67 % svetovej autobusovej flotily. zvyšok doplnia dieselové a vodíkové autobusy a to hlavne v oblastiach kde nie je dosť nabíjacích staníc a ich inštalácia je príliš náročná, v oblastiach s extrémnymi teplotami a v industriálnych oblastiach s lokálnou výrobou vodíka. Zvýši sa využitie menších dodávok a nákladných áut, a to najmä v Európe, Amerike, Číne a Indii. Naopak, v rozvojových krajinách budú stále viac využívané ťažké nákladné vozidlá.

Elektrické úžitkové vozidlá budú zavádzané hlavne v mestách, kde sa stále viac kladie dôraz na znižovanie emisií a zvyšovanie kvality životného prostredia

Vozidlá na palivové články budú v roku 2040 predstavovať len 1 % osobných vozidiel. Aj tento cieľ vyžaduje až tisícnásobný nárast oproti 20 000 osobným vozidlám na svetových cestách dnes a výrazné zníženie nákladov na výrobu ekologického vodíka.

Vodík je vhodnejším riešením pre ťažkú nákladnú dopravu a/alebo dlhšie vzdialenosti. Preto sa aj v budúcnosti bude viac využívať ako pohon pre úžitkové vozidlá a autobusy. Zavádzanie vozidiel na palivové články bude geograficky obmedzené, s najvyšším podielom v Kalifornii, Číne, niektorých častiach Európy, Japonsku a Južnej Kórei – ide o regióny s aktívnymi plánmi pre zavedenie infraštruktúry na čerpanie vodíka.

SPOTREBA ENERGIE A EMISIE

V roku 2040 spotrebujú osobné elektrické vozidlá 1,290TWh, úžitkové elektrické vozidlá 389TWh, elektrické autobusy 216TWh a elektrické dvojkolesové vozidlá 69TWh elektrickej energie, čo celkovo v danom roku celosvetovo zvýši celkovú spotrebu o 5.2 %.

Nárast spotreby elektrickej energie elektrickými vozidlami sa vďaka rozšíreniu elektormobility, rôznym vzorcom používania a novým možnostiam nabíjania spomaľuje. Vo viacerých vyspelých ekonomikách elektromobily dokonca zabraňujú celkovému prepadu dopytu po elektrickej energii.

CO2 emisie z cestnej dopravy v roku 2020 klesnú, avšak následne sa vrátia do pôvodného stavu a budú ďalej rásť až do roku 2033. Elektrické vozidlá a vozidlá na palivové články znížia do roku 2040 emisie CO2 o 2.57Gt ročne a neskôr spôsobia ešte výraznejšie zníženie.  Celkové emisie však aj naďalej budú o 6 % vyššie ako v roku 2019. Na rýchlejšie zníženie budú potrebné ďalšie regulácie palivového hospodárstva a ďalšie prísnejšie opatrenia.

BATÉRIE A NABÍJACIA INFRAŠTRUKTÚRA

Dopyt po batériách elektrických vozidiel v roku 2020 zaznamenal 14 % pokles, ale do roku 2030 sa očakáva až 14 násobný nárast. Výrobcovia ohlásili plánovanú ročnú kapacitu  až 1,769TWh do roku 2025. Hlavným producentom je stále Čína, kapacitu však zvyšujú aj ďalšie regióny. Jednoduchšia konštrukcia batérií prispeje k znižovaniu ich cien, ktoré sa v roku 2030 môžu dostať až na úroveň 61 dolárov za kWh. Na výrobu batérií sa začnú využívať nové materiály, ktoré zabezpečia ich dlhšiu životnosť a vyššiu kapacitu. Dlhodobo sa neočakáva nedostatok materiálov potrebných na výrobu batérií.

V roku 2040 bude na svete potrebných 290 miliónov nabíjacích bodov. Najširšou kategóriou bude domáce nabíjanie, ale bude potrebných aj približne 12 miliónov verejných nabíjacích bodov. V súčasnosti je na svete v prevádzke takmer milión nabíjacích bodov a najväčší nárast vidíme v Európe a v Číne. Pomer elektromobilov a verených nabíjacích bodov je rôzny, približuje sa k 40 – 50 elektromobilom na nabíjací bod v Európe a USA v roku 2040. Celkové investície do nabíjacích zariadení a inštalácií globálne dosiahnu do roku 2040 500 biliónov dolárov. V roku 2025 bude 50 % investícií v Číne, ale do roku 2040 sa tieto investície rozdelia medzi celý svet. Až 78 % týchto investícií bude do domáceho nabíjania, nabíjania na pracovisku a súkromných biznis nabíjačiek.

Používame súbory cookies na zaistenie funkčnosti webu a s vaším súhlasom aj na personalizáciu obsahu našich webových stránok. View more
Cookies settings
Súhlasím
Odmietnuť
Nastavenia cookies
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Text
Save settings
Cookies settings