SEVA REPORT 2023 – KAPITOLA 4
Rozvoj verejnej nabíjacej infraštruktúry

Report Slovenskej asociácie pre elektromobilitu za rok 2023 ponúka komplexný pohľad na aktuálny stav a vývoj elektromobility na Slovensku. Kapitoly sa venujú trhu, infraštruktúre, opatreniam pre rozvoj sektora a ďalším relevantným témam. Naším cieľom je informovať a podporovať iniciatívy zamerané na udržateľnú mobilitu. Celý dokument je dostupný na stiahnutie vo formáte PDF.

KAPITOLA 4

Rozvoj verejnej nabíjacej infraštruktúry

Celý materiál na stiahnutie

SEVA na základe predpokladov definovaných v metodológii a interných odborných diskusií namodelovala aj dva scenáre rozvoja verejnej nabíjacej infraštruktúry do roku 2030. Tieto scenáre sa zaoberajú výhradne vývojom počtu verejných nabíjacích staníc a nezahŕňajú rozvoj súkromných nabíjacích bodov.

Medzi verejné nabíjacie body v tomto ohľade patria tie, ktoré sú umiestnené v lokalitách s plným prístupom všeobecnej verejnosti. Túto definíciu spĺňajú aj nabíjacie body na verejnej ulici, verejne prístupných parkoviskách, parkoviskách súkromných obchodných centier a reštaurácii bez ohľadu, či sú zdarma alebo za poplatok.

Súkromné nabíjacie body sú charakteristické tým, že je k nim prístup obmedzený pre jasne daný okruh osôb ako napríklad parkovacie miesta v administratívnej alebo obytnej budove, súkromné sklady, preddefinované parkovanie pre car sharing, parkovanie rezervované pre registrovaných hotelových hostí či členov športového klubu.

Základný scenár

Základný scenár uvažuje s rozvojom nabíjacej infraštruktúry bez zásadnej podpory zo strany štátu. Sem patrí nielen podpora pre výstavbu nabíjacích bodov, ale tiež podpora trhu s elektromobilmi. Nie je totiž realistické predpokladať, že do rozvoja verejných nabíjačiek bude smerovať podstatný objem súkromných investícií, pokiaľ sa výraznejšie nerozhýbe aj trh s elektromobilmi.

Vzhľadom na malú utilizáciu nabíjacích služieb v jednotkách percent sa v dnešnom stave neoplatí súkromným investorom alokovať finančné zdroje pre väčší rozvoj nabíjacej siete. Tento fakt je zvlášť dôležitý pre rozvoj normálnych nabíjačiek (AC) v mestách, na ktorých je utilizácia ešte menšia ako na rýchlonabíjacích bodoch.

Základný scenár uvažuje s rozvojom nabíjacej infraštruktúry bez zásadnej podpory zo strany štátu.

Základný scenár vychádza aj z predpokladu, že štátu sa nepodarí efektívne použiť zdroje z Plánu obnovy. Napriek alokovanému rozpočtu na všetky tri komponenty (mestá, firmy, diaľnice) na úrovni 46 miliónov € nie je vôbec isté, že sa tieto zdroje podarí využiť na výstavbu tisícov nabíjacích bodov do roku 2026. Veľkým problémom je časový horizont, do ktorého sa musia financie využiť (2026) a meškanie výziev resp. oneskorený začiatok čerpania vo všetkých komponentoch.

Akcelerovaný scenár

Akcelerovaný scenár uvažuje s výraznou akceleráciou čerpania alokovaných finančných zdrojov v Pláne obnovy a výraznejšiu aktivitu štátu v tejto oblasti.

Akcelerovaný scenár uvažuje s výraznou akceleráciou čerpania alokovaných finančných zdrojov v Pláne obnovy a výraznejšiu aktivitu štátu v tejto oblasti. Znamenalo by to aj výraznejšie podporiť žiadateľov pri čerpaní z Plánu obnovy a aktívnu komunikáciu možností čerpania. Z pohľadu nárastu počtu nabíjacích bodov je dôležité najmä podporiť mestá pri využití financií na normálne nabíjacie body (AC), ktoré je dôležité budovať vo verejnom priestore, najmä na sídliskách.

Taktiež je potrebné výraznejšie akcelerovať výstavbu ultrarýchlych nabíjacích bodov na diaľniciach. Akcelerovaný scenár uvažuje aj s výraznejšími súkromnými investíciami. Predpokladom pre takéto investície je však výraznejšia podpora trhu s elektrickými vozidlami, aby investície dosiahli akceptovateľnú mieru návratnosti.

Dôležitým faktom však stále zostáva, že ani v akcelerovanom scenári a pri úspešnom čerpaní podpory z Plánu obnovy nebude v roku 2030 dostatok verejných nabíjacích bodov na to, aby mohli byť elektromobily vnímané ako bezproblémová alternatíva pre vozidlá so spaľovacím motorom. Aj preto je potrebné ďalej akcelerovať výstavbu infraštruktúry tak zo súkromných, ako aj verejných zdrojov.

Scenáre rozvoja verejnej nabíjacej infraštruktúry.

Používame súbory cookies na zaistenie funkčnosti webu a s vaším súhlasom aj na personalizáciu obsahu našich webových stránok. View more
Cookies settings
Súhlasím
Odmietnuť
Nastavenia cookies
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Text
Save settings
Cookies settings