SEVA REPORT 2023 – KAPITOLA 5
Bariéry trhu s elektrickými vozidlami

Report Slovenskej asociácie pre elektromobilitu za rok 2023 ponúka komplexný pohľad na aktuálny stav a vývoj elektromobility na Slovensku. Kapitoly sa venujú trhu, infraštruktúre, opatreniam pre rozvoj sektora a ďalším relevantným témam. Naším cieľom je informovať a podporovať iniciatívy zamerané na udržateľnú mobilitu. Celý dokument je dostupný na stiahnutie vo formáte PDF.

KAPITOLA 5

Bariéry trhu s elektrickými vozidlami

Celý materiál na stiahnutie

Veľkou výzvou v adopcii bezemisných vozidiel na Slovensku je fakt, že ak by trh s novými vozidlami mal v roku 2035 prejsť úplne na bezemisné vozidlá, podľa SEVA predikcie rozvoja trhu s elektrickými vozidlami (viď kapitola 1) by podiel bezemisných vozidiel na celkových predajoch nových vozidiel na Slovensku mal v období 2030 až 2035 bezprecedentne narásť zo 40% na takmer 100%. V preklade to však znamená, že napríklad segment konzervatívnych zákazníkov by mal zmeniť svoj rezervovaný postoj k elektromobilite v priebehu len niekoľkých rokov resp. mesiacov.

Zásadným rizikom je tak možnosť, že segment konzervatívnych zákazníkov pod tlakom svoj postoj nezmení a naopak vypadne z trhu nových vozidiel.

Takýto zásadný výpadok môže priniesť otrasy na celom trhu s vozidlami. Reálne to znamená, že veľmi pravdepodobne od roku 2035 príde krátkodobo aj k poklesu trhu o približne 10 – 15% vrátane vplyvu na výpadok DPH pre štátny rozpočet. V prípade trhu s vozidlami to bude predstavovať niekoľko desiatok miliónov €.

Podiel batériových elektrických vozidiel na celkových predajoch v SR.

Viacerí renomovaní analytici označujú hranicu 5% podielu elektrických vozidiel na celkových predajoch za bod zlomu. Za touto hranicou účastníci trhu dostávajú podnety a motivácie, ktoré vedú k jeho pozitívnemu rastu, veľkosť trhu začína prinášať príležitosti a realistické podnikateľské plány. Z vývoja trhu s elektromobilmi na Slovensku je zjavné, že bez zásadných impulzov táto hranica nebude dosiahnutá ešte niekoľko rokov. 

Väčšina krajín Európskej únie proaktívne motivuje rast adopcie formou podporných finančných nástrojov. Tieto aspoň čiastočne kompenzujú rozdiel v obstarávacej cene elektrického vozidla a vozidla so spaľovacím motorom a tak odpovedajú na najväčšiu proklamovanú bariéru. Podľa správy ACEA zo septembra 2022 bola až v 19 krajinách Európskej únie dostupná priama finančná podpora nákupu nízkoemisných alebo bezemisných vozidiel.

Okamžitý pozitívny efekt takéhoto opatrenia je viditeľný aj v susedných krajinách regiónu strednej a východnej Európy s podobným ekonomickým, demografickým a hodnotovým nastavením. Rôzne podmienky na voľnom trhu a existencia podporných nástrojov v ostatných krajinách Európskej únie samozrejme ovplyvňuje aj Slovensko.

Z pohľadu očakávanej zostatkovej hodnoty na Slovensku kúpených elektromobilov má priama finančná podpora dostupná v iných krajinách za následok zníženie jej hodnoty vozidiel na spoločnom trhu EÚ. Vozidlá zakúpené bez finančnej podpory sa potom stanú v budúcnosti nekonkurencieschopnými na sekundárnom trhu, čo u časti spotrebiteľov prirodzene znižuje motiváciu na ich obstarávanie už v súčasnosti.

Budúca reziduálna hodnota vozidla a schopnosť jeho uplatnenia na sekundárnom trhu tvorí významnú časť finančného modelu napríklad pri rozhodovaní leasingových spoločností. Znevýhodnenie nákupu bezemisného vozidla na Slovensku prirodzene ďalej znižuje jeho akceptáciu.

Vyššia cena elektrických vozidiel

Najväčšou bariérou deklarovanou spotrebiteľmi je okrem, nedostatočnej siete pre nabíjanie, aj vyššia obstarávacia cena elektromobilov. Batériové elektrické autá si až na výnimky špecifických kategórií aj v roku 2022 zachovali vyššiu obstarávaciu cenu v porovnaní s vozidlami so spaľovacím motorom a tento trend určite pretrvá aj v období najbližších pár rokov. V Európe rozdiel medzi elektromobilom a autom so spaľovacím motorom dosahuje v priemere okolo 30%. Vyššia obstarávacia cena súvisí s vyššou potrebou finančne náročných surovín na výrobu jednotlivých komponentov a vysokými investíciami dodávateľov a výrobcov v celom logistickom reťazci.

Priemerná predajná cena vozidla so spaľovacím motorom a elektromobilu v Európe.

Rozdiel v obstarávacej cene však automaticky neznamená, že vlastníctvo batériového elektrického vozidla je finančne nevýhodné počas jeho užívania a jeho benefity sú čisto nefinančného charakteru (napr. nižšie emisie). Elektrické vozidlá so svojimi špecifikami prinášajú potrebu komplexnejšieho pohľadu na vlastníctvo s ohľadom na všetky podstatné zložky nákladov.

Efektivita elektrického pohonu a cena elektrickej energie predstavujú podstatnú úsporu v spotrebných nákladoch. Nezanedbateľnú úsporu prinášajú aj zvýhodnenia v oblasti daní a poplatkov spojených s obstaraním a užívaním vozidla. Zaujímavou motiváciou a finančným benefitom môže byť aj zrýchlené odpisovanie bezemisných vozidiel.

O to dôležitejšie je preto okrem obstarávacej ceny zohľadniť pri výbere budúceho vozidla všetky podstatné súvisiace náklady v očakávanom horizonte užívania. Jednoduché porovnanie celkových nákladov na užívanie (Total Cost of Ownership) vozidla so spaľovacím motorom a elektromobilu preukáže, že od istej doby prevádzky, respektíve nájazdu, sú celkové náklady na elektromobil nižšie.

Daňové a odvodové bariéry zavádzania bezemisných vozidiel do firemných flotílň

Reálna prax z podnikateľského prostredia ukazuje, že elektrifikácia firemných flotíl s väčším počtom vozidiel predstavuje komplexný proces. Nasadenie batériových elektrických vozidiel vo firmách vyžaduje zmeny v prístupe k vyhodnocovaniu nákladov na vlastníctvo vozidla, zabezpečenie nabíjacej infraštruktúry či úpravu interných systémov a procesov. Nepripravenosť interného a externého prostredia vrátane účtovných a daňových pravidiel  môže proces elektrifikácie výrazne spomaliť.

Aj pre firmy je problémom, že batériové elektrické vozidlá si stále zachovávajú vyššiu obstarávaciu cenu. Aj keď táto môže byť vyvážená úsporami pri prevádzke a celková cena vlastníctva je potom rovnaká, resp. nižšia ako v prípade vozidla so spaľovacím motorom, obstarávacia cena stále zohráva v oblasti účtovníctva, daní a odvodov podstatnú úlohu.

Motiváciu na prechod na bezemisnú dopravu v podnikateľskom prostredí ovplyvňuje množstvo faktorov, medzi ktoré patria aj cena vlastníctva, možnosť generovania úspor alebo motivácia zamestnancov. Elektrické vozidlá prinášajú svoje špecifiká, ktoré súčasná legislatíva, účtovné a daňové predpisy nezohľadňujú. Efektívna podpora zo strany štátu by mala pokryť aj tieto medzery.

Mnohé krajiny Európskej únie sa snažia o zvýšenie motivácie k elektrifikácii firemných flotíl kombináciou rôznych nástrojov. Príkladom opatrenia, ktoré pomáha riešiť dočasné vyššie daňové a odvodové zaťaženie je odstupňovaný koeficient pre výpočet základu nefinančného benefitu podľa environmentálneho dopadu vozidla. Pri nízkoemisných vozidlách je napríklad v Nemecku koeficient znížený na polovicu a pri bezemisných vozidlách na 25% výšky.

Používame súbory cookies na zaistenie funkčnosti webu a s vaším súhlasom aj na personalizáciu obsahu našich webových stránok. View more
Cookies settings
Súhlasím
Odmietnuť
Nastavenia cookies
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Text
Save settings
Cookies settings