SEVA REPORT 2023 – CASE STUDY
Kalkulácia celkových nákladov na vlastníctvo (TCO) 

Report Slovenskej asociácie pre elektromobilitu za rok 2023 ponúka komplexný pohľad na aktuálny stav a vývoj elektromobility na Slovensku. Kapitoly sa venujú trhu, infraštruktúre, opatreniam pre rozvoj sektora a ďalším relevantným témam. Naším cieľom je informovať a podporovať iniciatívy zamerané na udržateľnú mobilitu. Celý dokument je dostupný na stiahnutie vo formáte PDF.

PRÍKLAD Z PRAXE

Kalkulácia celkových nákladov na vlastníctvo – Total Cost of Ownership (TCO) 

Celý materiál na stiahnutie

Podstatné zložky celkových nákladov na vlastníctvo (Total Cost of Ownership / TCO) sú:
• obstarávacia cena,
• ostatné jednorazové a opakujúce sa fixné náklady,
• variabilné náklady,
• očakávaná zostatková hodnota po skončení doby užívania.

Obstarávacia cena

Najväčšiu zložku fixných nákladov pri elektromobile predstavuje obstarávacia cena vozidla. Vo väčšine krajín Európskej únie je vyššia cena batériového elektrického vozidla zákazníkom aspoň čiastočne kompenzovaná priamou finančnou podporou štátu. Zároveň môže zákazník získať rôzne zvýhodnenia vo forme zliav, dodatočnej výbavy alebo iných benefitov od obchodníka, napríklad v závislosti od objemu transakcie alebo povahe zákazníka. 

Ostatné fixné náklady (FC)

Okrem obstarávacej ceny do TCO kalkulácie je dôležité zahrnúť aj ostatné fixné náklady, akými sú: 
a. registračný poplatok, ktorý je podstatne ponížený v prípade batériových elektrických vozidiel, 
b. daň z motorových vozidiel v prípade podnikateľských subjektov, ktorá opäť zvýhodňuje bezemisné vozidlá, 
c. poistenie, 
d. diaľničné známky, 
e. ďalšia sada pneumatík.

V prípade, ak s nákupom batériového elektrického vozidla uvažujeme aj o obstaraní nabíjačky, náklady na jej obstaranie a inštaláciu resp. ich pomerná časť by mali byť zahrnuté.

Variabilné náklady (VC)

Najvyšší potenciál úspor v prípade batériových elektrických vozidiel prinášajú variabilné náklady, konkrétne spotreba elektriny a servisné náklady. 

Elektrická energia umožňuje širšie možnosti pre formy obstarania a prináša oveľa väčšiu variabilitu pre cenotvorbu a jej optimalizáciu ako je to pri tradičných palivách. Ideálne je preto zohľadniť očakávaný mix zdrojov nabíjania (nabíjanie v domácnosti, na pracovisku, verejné nabíjanie) a ich priemerných nákladov. Relevantné štúdie v prostredí EÚ aj nášho regiónu udávajú priemerný pomer verejného nabíjania 20-25% na celkovom objeme spotrebovanej elektrickej energie. Zbytok, čiže 75%-80% tvorí nákladovo veľmi výhodné nabíjanie v prostredí domácností alebo pracoviska.

Porovnanie nákladov vozidiel podľa motorizácie.

Priame náklady na prejdené kilometre.

Z dôvodu konštrukčnej jednoduchosti a nižšej náročnosti na servis elektromobilu je možné kalkulovať aj s nižšími nákladmi na súvisiace servisné činnosti. Porovnanie konkrétnych dvoch modelov vozidiel rovnakej kategórie ukazuje potenciál až 50% úspory servisných nákladov v prípade batériového elektromobilu.

Zostatková hodnota (R)

Pre úplné vyčíslenie nákladov na vlastníctvo je dôležité odhadnúť aj zostatkovú hodnotu vozidla na konci daného obdobia. Vysoký dopyt po ojazdených elektrických vozidlách, ktorý je podporený aj pozitívnymi skúsenosťami so stavom batérii starších vozidiel a dlhoročnými garanciami výrobcov, posunul očakávanú zostatkovú hodnotu batériových vozidiel v pomere k obstarávacej cene na úroveň najpopulárnejších vozidiel so spaľovacím motorom v rovnakej kategórii.

Celkové náklady na užívanie (TCO)

Existuje viacero definícii komplexnej kalkulácie celkových nákladov na užívanie. V zjednodušenej forme môže kalkulácia vyzerať ako súčet fixných a variabilných nákladov očistená o zostatkovú hodnotu:

TCO = FC + VC – R

Modelové porovnanie nákladov na vlastníctvo vozidla kategórie SUV počas obdobia 4 rokov.

Z modelového porovnania vozidiel rovnakej kategórie vyplýva, že batériové elektrické vozidlo vďaka úsporám v spotrebe kompenzuje vyššiu obstarávaciu cenu. Aj pomerne jednoduchá kalkulácia celkovej ceny vlastníctva tak poskytuje reálnejší vstup do objektívneho rozhodovania o výbere vozidla a ukazuje finančné benefity elektrických vozidiel.

Používame súbory cookies na zaistenie funkčnosti webu a s vaším súhlasom aj na personalizáciu obsahu našich webových stránok. View more
Cookies settings
Súhlasím
Odmietnuť
Nastavenia cookies
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Text
Save settings
Cookies settings